Fra Lesesenteret: – Manglende godkjenningsordning av lærebøker

Forskere ved Lesesenteret har sett seg lei på lærebøker i lesing som bryter med det de mener er god leseopplæring. Etter at godkjenningsordningen av lærebøker ble fjernet i 2000, kan i prinsippet hvilken som helst person utvikle fagbøker og få de trykt i eget forlag. Universitetslektor i norsk Anne Håland og førsteamanuensis i spesialpedagogikk Kjersti Lundetræ mener dette har ført til dårligere kvalitet på dagens lærebøker i lesing. – Flere av bøkene for begynneropplæringen gir barna en dårlig start på lese- og skriveopplæringen, sier Lundetræ.

Fremmer ikke gode lesere

Den største feilen ved noen av dagens lærebøker er at de først og fremst er laget for å lære elevene avkoding. Det vil si lære elevene å lese bokstav for bokstav og gjøre dem om til lyd. Med dette som hovedfokus, har prinsippene om forståelse blitt borte. Les hele teksen her:

Etter å ha fulgt barn i grunnskolen vil jeg mene at det er oppsiktsvekkende hvor mange feil som forekommer i de ulike lærebøkene. Men det er ikke bare lærebøker det er feil i, jeg vil mene at i  flere og flere barnebøker utgitt på annerkjente forlag finner jeg feil.