Fra Norsk mediebarometer 2011: 27 prosent leser bøker en gjennomsnittsdag  – Andelen som leser bøker, har ikke vært høyere på 20 år. Den største økningen har vi i aldersgruppen 67-79 år og i gruppen ungdom har vi en nedgang. les hele her: