For to år siden skrev jeg følgende

På bibliotekmøte i Hamar holdt kulturministeren en tale. Det finnes en tid for diskusjon ( denne er over for biblioteksektorens side når det gjelder nasjonal aktør), det finnes en tid for beslutninger sa Kulturministeren.

Skulle jeg trekke noe ut av talen som var oppsiktsvekkende, så må det være det jeg tolker som signaler om den kommende nedleggelse av fylkesbiblioteket. Første gang dette ble lansert var av Giske for en tid tilbake, nu gjentatt av kulturministeren.

Er denne 2 nivås modellen en ønsket bibliotekpolitikk? Diskusjonstiden er over … beslutningen kommer som et lovendringsforslag til Stortinget.

Og vips helt ute av det blå kommer nu lovforslaget «Endringer i lov om folkebibliotek – fjerner fylkesbiblioteket som organisatorisk enhet» – êr dette ønsket politikk fra biblioteksektorens side? Det kan virke slik