Oj ting skjer: – Departementet mener også at bestemmelsen om at det skal være et organisert samarbeid mellom fylkesbiblioteket og fylkeskommunens skoleledelse bør fjernes. Det bør være opp til fylkeskommunen å utnytte sine ressurser på en best mulig måte ved å etablere godt samarbeid. Departementet mener at slikt samarbeid må være grunnleggende for gode bibliotektjenester samlet i fylket, men at det bør være unødvendig å pålegge to enheter innefor samme organisasjon å samarbeide. Dette blir ekstra tydelig når man i loven fjerner fylkesbiblioteket som organisatorisk enhet.

Les mer: