Overlevert Kulturministeren for språkvask?!

«Hvor betydningsfullt feltet er, kan illustreres ved at en rekke av de største bestselgerne i verden kan sies å stamme fra barnebokområdet, og de så gått inn bokmarkedet som helhet.

Barneboksektoren er på den internasjonale utgiversiden preget av sterk konsentrasjon.

Konsentrasjonstendensene øker ikke minst fordi det å utvikle tiltalende produkter, ikke minst på multimediaplatformer krever økende investeringer.

De viktigste utfordringene for barnebokforleggeriet og handelen med barnebøker framover er knyttet
til hvordan på den ene siden bevare interessen og markedet for den tradisjonelle barneboken på papir, og på den annen side hvordan utvikle nye elektroniske produkter og plattformer som tar vare på barnelitteraturens styrke og samtidig innebærer en konkurrent til ulike andre mediale produkter
rettet mot barn.

I denne sammenheng er det produkter med lyd og levende bilder og interaktive trekk som det særlig
vil bli lagt vekt.»

Forstå det den som kan, de underlige setningskonstruksjoner er sitert fra Utredning om litteraturpolitiske virkemidler i Europa