Fra HIOA «– Folkebibliotekene styrker inkluderingen.  I et stadig mer multikulturelt samfunn er bibliotekene viktigere enn noen gang, mener forsker. – Disse mulighetene dette mangfoldet gir, må utnyttes bedre av myndighetene for å styrke den sosiale inkluderingen. Biblioteket er billig, det finnes i alle kommuner og det er tilgjengelig for alle, påpeker Aabø. – Biblioteket har blitt en mangfoldig møteplass. Det er få offentlige arenaer som har en så stor variasjon av besøkende fra lokalmiljøet, sier Svanhild Aabø, professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus.» 

Kildegrunnlaget er som følger: «- Forskerne har observert og intervjuet bibliotekbrukere på tre ulike folkebibliotek i tre bydeler i Oslo: Deichmanske bibliotek på Røa som ligger i et vestkantmiljø, Deichmanske bibliotek på Torshov som ligger i et sentrumsnært område og Deichmanske bibliotek på Holmlia som har høy innvandrertetthet.»

Ut fra et meget spinkelt datamateriell konkludere man med, og kanskje hakke verre, generaliserer til en hel sektor …. ufattelig, useriøst og lite troverdig!