La frem min første interpellasjon i kommunestyret i dag  .. min hensikt var å synliggjøre vedtak i kommunen som ikke er iverksatt og mulige farer ved å unnlate å gjøre noe … trafikksikkerhet for barn.

Interpellasjonen var som følgende: – Foreldre og foresatte til barn som begynner på Skadberg skole til høsten er bekymret for trafikksikkerhet for barna på veien til og fra skolen.

Sola Sv etterspør derfor:

1. En helhetlig trafikksikkerhetsplan for Skadberg skole, slik at alle barn som går på skolen får en trygg skolevei.

2. En forpliktende fremdriftsplan for etablering av den tiltenkte brua over Varabergveien, slik at den står klar til skolestart.

Å sitte og høre rådmannen ramse opp alle utfordringene som er beskrevet og vedtatt ( ja da jeg var klar over det, men det er ikke min oppgave å få dem iverksatt, jeg kan kun påpeke at jeg og mitt parti er bekymret)  … «Det er identifisert følgende 7 mulige konfliktpunkter for trygge skolevei» var en ganske sterk opplevelse …. jeg fikk en følelse av så lenge det var nedfelt på et papir så var den saken ute av verden …

Vet ikke om foreldre til alle barn som begynner på skolen til høsten føler noe hjelp i et skriftlig vedtak som ikke er iverksatt?