Noen har en jobb & gjøre …. tema som e-bok, skolebibliotek osv … blir viktig å få med

– Forslagene må vurderes nøye, og jeg vil være opptatt av god dialog med aktører og interesseorganisasjoner underveis i prosessen, sier kunnskapsministeren.

Endelige beslutninger om innholdet i læreplanen, antall standpunktkarakterer og eksamen tas etter at læreplanen har vært på høring høsten 2012.  Ny læreplan i norsk fastsettes av departementet for skoleåret 2013 – 2014.