Oj … debatten raser i Sverige … fra SvD  «Den andra invändningen är att om vi vill att folkbiblioteken verkligen ska främja läsande måste det vara lätt att låna både pappersböcker och e-böcker. E-boksutlåningen behöver regleras, men av andra skäl än de som Författarförbundet anför. Det gäller bibliotekens ekonomi. För varje e-utlån betalar biblioteken 20 kronor till den dominerande e-boksdistributören Elib. Kristianstads bibliotek är ett av alla de bibliotek som av ekonomiska skäl begränsar utlåningen av e-böcker. Biblioteket har hört av sig till Elib och velat förhandla om mängdrabatt. Ska verkligen även det hundrade utlånet av en och samma titel kosta 20 kronor? Elib var dock inte intresserat av någon rabatt …»

Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen …. 2010 års statistik visar att biblioteken återigen ställs inför utmaningen att med färre anställda ge service åt en växande befolkning på färre ställen. Niclas Lindberg skriver i förordet om de åtgärder som nu behövs för att ändra utvecklingen