Endelig har vi fått et fokus på denne problemstillingen også i Norge: – fra Adressa.no

– Rundt ti prosent av skoleungdommen har lese- og skrivevansker. Selv om  problemet er mest utbredt blant gutter, ser det ut til at de jentene som  strever med lesing og skriving møter størst hindringer ved overgangen til  arbeidslivet, sier doktorgradsstipendiat i samfunnsmedisin, Kristine Pape. I hennes studie inngår 8500 nordtrønderske ungdommer. De er fulgt gjennom ca  ti år, fra ungdomsskole- og videregående og frem til de var mellom 24 og 28  år.

Fra Lesesenteret kom det en ny rapport rett før jul: – Norge er en betydelig del av voksenbefolkningen som har meget svake eller svake ferdigheter i lesing og regning. Den internasjonale rapporten deler resultatene inn i fem nivåer, hvor nivå 1 er det svakeste og nivå 5 det beste. Rundt 10 prosent av nordmenn i aldersgruppen 16 – 65 år hører til gruppen med de aller svakeste lese – og regneferdighetene (nivå 1), mens mellom 20 (lesing) og 30 (regning) prosent befinner seg på nivå 2. OECD vurderer nivå 3 er et minimumsnivå for å kunne fungere tilfredsstillende i forhold til de forventninger og krav til kompetanse som forventes i arbeidsliv og hverdagsliv i dag.

I Danmark har media skrevet om denne problemstillingen lenge: – Der er milliarder af kroner at hente ved at lære ordblinde at læse, så de kan få godt fat på arbejdsmarkedet. Men forældede pædagogiske vejledninger, der opfatter læsning som ren teknik, spænder ben

Reklamer