Hovedmålet for den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet og et bredt og variert tilbud med hensyn til innhold og genrer, både av fag- og skjønnlitteratur, og bidra til leselyst i alle lag av folket. Det finnes et sett av virkemidler som på ulike måte skal bidra til at målet nås … Via Kultupdepartementet ..

Utredningen om litteratur- og språkpolitiske virkemidler utelater blant  annet … 2 offisiell språk ..

Norge har tre offisielle språk, norsksamisk og kvensk, i tillegg blindeskrift og tegnspråk. Norsk har to offisielle målformerbokmål ognynorsk. Samisk er et administrasjonsspråk som er sidestilt med bokmål og nynorsk i de nordligste fylkene, fra Nord-Trønderlag til Finnmark og kvensk er også administrasjonsspråk, men det er kun i noen kommuner