Jeg har nu sittet i utvalg for arealsaker siden i høst. Vi er 9 stykker som sitter i utvalget. Vi jobber med – Reguleringsplaner – Dispensasjoner etter plan og bygningsloven – Vesentlige byggesaker og klagesaker – Jordlovsaker konsesjonsloven.

Og hva vil nu det si i praksis? Våre saker er mye i media … Blant annet:

1. Skadberg utbygging:  Omstridt boligprosjekt i Sola, der flere boligeiere har klaget over feil og mangler for flere millioner kroner. Arkitektfirmaet Helen & Hard har tegnet boligene, som skulle være nyskapende i utformingen og svært miljøvennlige.

Prosjektet har hatt store problemer i lang tid, på grunn av dårlig likviditet og manglende kontroll hos utbyggerselskapet Skadberg Eiendomsutvikling.

2. Sola sentrum : I det nye forslaget til sentrumsplan for Sola sentrum må grøntområdene vike for handelen. Et forslag som får eiendomsutvikler Rune Østerhus til å se lyst på handelens framtid i Sola.

3. Seks felt forbi flyplassen: En av de største flaskehalsene for trafikken på Nord-Jæren skal 
utvides. Statens vegvesen planlegger en utvidelse av 
veien i Sømmevågen som totalt vil få seks kjørebaner.

4. Vern Kvithei: Miljøaksjonist Kurt Oddekalv er ikke nådig når han sier sin mening om Sola kommunes håndtering av salamandertjernet i Kvithei. Dette området har kommunen i lang tid sett for seg til boligbygging og har etablert et eget utbyggingsselskap til formålet. Blant annet har kommunen gravd ei grøft som gjør av vannet i salamandertjernet siver ut.

5. Nytt giganthotellHendersons Gruppen eier Sømme husmorskole, og har siden 2007 hatt hotellplaner for eiendommen. Siden har de ventet på videre planarbeid for Sømmekrysset og Sømmevågen, og på et endelig startskudd fra kommunen. Nå ser det ut som ventetiden snart er over.

 6. Risavika: Etter en lengre periode med prøvedrift ved Skangass sitt LNG-anlegg i Risavika, er fabrikken nå klar for å foreta den offisielle åpningen av anlegget. Skangass skal levere LNG (flytende naturgass) til industri og skipsfart i hele Nord-Europa. Gassen skal levers gjennom gassrørledningen Rogass som kommer fra Kårstø. I Risavika vil Skangass produsere 300.000 tonn LNG per år og skal levere løsninger som gir både økonomisk gevinst og positivt miljøregnskap, i følge Skangass-eier Lyse.

 7. Kanskje viktigst! Barna …. Ny gangbru over Varabergveien til Skadberg skole? Vi har fått flere spørsmål vedrørende opparbeidelse av gangbru over Varabergveien slik at alle skoleelevene kan komme seg trygt til den nye Skadberg skole.

Det er lærerikt og veldig viktig arbeid. Her finner du sakspapirene som vi behandler i møtene.

Har du noen saker du vil Sola SV skal ta opp, ta kontakt, det er derfor vi er her.