Digital literacy campaign –  Today the Guardian will launch a campaign to improve IT and computer science teaching in schools and universities – and we want input from as many teachers, lecturers, pupils, parents and developers as possible.  Pupils’ literacy skills have improved because of working with iPads, say teachers at Ysgol Glannau Gwaun

Prosjektet og veien fram beskrives på bloggen til skoleverket i Sverige: – Idag startar The Guardian en kampanj som betonar värdet av en tidsenlig och väl fungerande undervisning i it och datavetenskap i brittisk skola och högre utbildning. Under hela veckan kommer man i en serie artiklar, blogginlägg och diskussioner online att belysa hur läget är idag, och med hjälp av bl a företrädare för it-branschen samt lärare och elever försöka peka på vad som bör göras för att få fart på utvecklingen. Kampanjen stöds av Google.