Stockholms skolbarn lånar dubbelt så många böcker i dag som för fem år sedan. ”Jag är övertygad om att det blir en renässans för skolbiblioteken”, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP). Vissa börjar ännu tidigare. Inez Lindén, 3,5, har laddat hela dagen för att bygga en flygande robot på Högdalens bibliotek. Ett helt rum fullt av jullovslediga barn skapar med skräp bland böckerna.

– Sexåringarna har vi alltid bjudit in till bokprat, vi presenterar böcker så att barnen blir sugna. Nu ska vi satsa på att bjuda in även andra klasser, säger bibliotekarie Monika Baruch. Stockholms stad har mellan 2007 och 2010 genomfört en läs- och språksatsning i de kommunala grundskolorna. Den har dels handlat om att höja lärarnas kompetens och dels varit riktad direkt till barnen, med en litteraturtävling och bokdagar på Skansen. Och den har gett effekt. Tredjeklassarna har gjort framsteg i de nationella proven och läsförmågan har blivit märkbart bättre.

Reklamer