«Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler» fra  Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapport om litteratur- og språkpolitiske virkemidler som del av bokutredningen. Oeconomica og advokatkontoret Simonsen har også bidratt til arbeidet. Rapporten sendes om kort tid ut på høring, med frist 15. mars 2012.

Etter å ha lest utredningen unders jeg på hvorfor barnelitteraturen så si er helt utelatt? Hvorfor har man ikke snakket med de aktørene som staten bruker som litteraturpolitiske virkemidler. Det fremstår som heller userisøst og minner om utredningen som kom for ikke så lange sidenhvor man faktisk kom med en formel for kulturpolitikk?!

Jeg satt pris på om man fikk noen som kjente fagfeltet til å skrive en utredning … ikke bare en anbudskonkurranse som hvem som helt kunne vinne på grunnlag av pris ….

Hvorfor problematisere man ikke Kulturrådets litteraturpolitiske dokument, Strategi 2011 – 2014 og kom over følgende påstand: “Presset mot ordningen for barne- og ungdomsbøker, der tallet på påmeldinger har økt fra 153 i 2007 til 186 i 2010, er urovekkende, og kan rokke ved tilliten til innkjøpsordningene generelt.”

Leder for NBU sier følgende: Problemet vårt er at det kommer ut flere BU-bøker enn det er penger til på innkjøpsordningen. Vi må derfor leve med avkortninger til forlagene, noe som er en kronglete ordning. Vårt mål foreløpig er å unngå kvoter til forlagene, noe b…åde vi og Forleggerforeningen tror er svært uheldig, men det forutsetter edruelighet fra forlagenes side. Selve innkjøpsordningen er godt regulert og jeg tror ikke overpåmelding ødelegger tilliten til ordningen, det viser heller at systemet fungerer og problemene er mer administrative innad i Kulturrådet. Men selvsagt ønsker vi oss mer penger til inkjøpsordningen generelt og udvidede kvoter til skolebibliotekene spesielt. Vi er for øvrig høringsinstans på utredningen fra Oslo Economics, men KUD ber oss lese begge utredningene, også den fra Slaatta og Rønning og avgi uttalelse under ett.

Dette får meg til å undres på om «Kulturpolitikk handler kun om å flytte fokus & matematikk» ?

Resyme fra “Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler” Ses de litteratur- og språkpolitiske målene samlet tyder tall fra bransjen på at måloppnåelsen stort sett er styrket fra 2005 til i dag, og vi at vi oppnår litteraturpolitiske mål bedre her til lands enn i Sverige og Danmark. Det er imidlertid vanskelig å fastslå sammenhengen mellom måloppnåelsen og de statlige virkemidlene på litteraturområdet.

Særtrekk ved bokbransjen gjør at fastpris satt av hvert forlag i mange tilfeller forbedrer effektiviteten i bransjen (det vertikale aspektet av fastprisordningen er positivt). Det kan imidlertid være konkurransemessig uheldig at forlagene samarbeider om at prisene skal fastsettes på en bestemt måte (det horisontale aspektet ved fastprisordningen er negativt).  De mest aktuelle endringene i virkemiddelapparatet er grep i fastprisordningen og tiltak som styrker norsk faglitterær produksjon. Vi har redegjort for juridiske og økonomiske effekter av mulige endringer i fastprisordningen. les hele

Og har du lurt på hvordan formelen for litteraturpolitikk ser ut? Telemarksforskningen har kommet frem til følgende: –

Reklamer