Det er ikke så mye som skal til … Läs- och språksatsning bakom Stockholms låneökning

I Stockholm har skolbibliotekens utlåning fördubblats på fyra år. Barn- och ungdomsbibliotekarien Ingalill Åkesson-Hedqvist tror att det har med Stockholms stads läs- och språksatsning att göra. – Men samtidigt kunde det vara mycket högre. Tio böcker per år är ingenting för en bokslukare i fyran eller femman, säger hon. Mellan 2008 och 2010 satsade Stockholm extra på läsning och språk i de kommunala skolorna. Bland annat ingick bokpresentationer i klasserna och fasta besök i biblioteken.

Och i hela kommunen ökade utlåningen av skolbiblioteksböcker från 5,4 per elev 2006, till 10 under 2010. Totalt checkades 296 038 böcker ut 2006, medan siffran ökade till 528 651 fyra år senare. De biblioteksanställda ser ändå vissa variationer. – På det stora hela är det en ökning, men det förändras med bemanningen på varje skola, säger Ingalill Åkesson-Hedqvist.

När det finns personal att diskutera med ökar elevernas boklån. På en skola i Rinkeby lånar den bibliotekarieutbildade personalen ut 14 000 böcker per år, fördelat på 400 elever. Sedan finns skolor där biblioteket är bemannat en timme i veckan. Att det finns ett samband mellan lässatsning och högre utlåning tycker Ingalill Åkesson-Hedqvist är ganska självklart. Under perioden har lärarna lånat mer av klassuppsättningarna med böcker. – Det fanns extra pengar till bokpresentationer, när bibliotekarier kommer ut i klassrummen. Och det lockar ungarna, säger hon.

Enkelt kunne vi styrket leseferdighetene i Norge …. ved å nedlegge folkebiblioteket og ikke minst styrket skolebiblioteket .. Jeg har den siste tiden vært opptatt av et tankeeksperiment «trenger vi folkebiblioteket?» Jeg har kommet til at eksistensgrunnlaget til folkebibliotekene i Norge i dag ikke lenger er tilstede. Det er mulig jeg tar feil, men slik jeg ser det så har folkebiblioteksektoren utspilt sin rolle, mulighetene for å styrke sektoren er nå forbi. Mulighetene har vært der uten at sektoren har grepet fatt i dem. Fascinerende, om ikke annet.

Reklamer