Svenskarna köper färre böcker och lånar färre böcker på biblioteket. Men i en alltmer digitaliserad miljö är det inte säkert att vi läser mindre för det. Emmaboda kommun är dock den kommun där det lånas allra flest böcker i hela landet.

Efter ett toppår 2007 har de svenska bokförlagen tappat i försäljning tre år i rad. Förlagens bokförsäljning har sedan 2008 minskat med fem procent, samtidigt som antalet utgivna titlar minskat med över åtta procent.

Boklånen minskar

Biblioteksstatistiken pekar i samma riktning. Från 2000 till 2010 minskade antalet boklån med 18 procent, enligt en färsk rapport från Kungliga biblioteket Visserligen har utlåningen av audio- och videomedier som e-böcker, ljudböcker och video/DVD samtidigt ökat med närmare 22 procent, men från långt lägre nivåer.

Reklamer