Vart femte bibliotek har försvunnit i Sverige de senaste femton åren. Och svenskarna lånar allt färre böcker. Det visar statistik från Kungliga biblioteket.

Varje kommun ska ha ett kommunalt folkbibliotek, enligt bibliotekslagen. I större kommuner finns ofta ett huvudbibliotek och flera filialer. Men antalet minskar och fortsätter utvecklingen i samma takt kommer mer än vart tredje bibliotek att ha försvunnit år 2020 jämfört med 1995.

Kungliga biblioteket, som har sammanställt statistiken, kan inte säga vad minskningen beror på eller vilken typ av bibliotek det handlar om. Det är kommunerna som ansvarar och bestämmer över sina folkbibliotek. Förklaringar kan vara att folk flyttar till storstäderna, besparingar eller att kommunerna vill koncentrera verksamheten till ett centralt placerat bibliotek och på så vis effektivisera resurserna.

Förra året sjönk siffran under en historisk gräns: numera säger mindre än hälften av Sveriges befolkning, bara 46 procent, att de har gått till biblioteket det senaste året.

– Andelen av befolkningen som säger att de besöker ett bibliotek sjunker stadigt, vilket betyder att klyftorna i biblioteksanvändning ökar. De som besöker ett bibliotek ofta, som ofta är personer med hög utbildning, besöker biblioteken allt mer medan andra befolkningsgrupper besöker biblioteken i mindre och mindre utsträckning, säger Niclas Lindberg.