– Mer enn én million mennesker i Norge sliter med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Leseutfordringer er ikke bare et problem for den enkelte, men er også et samfunnsproblem – sier leder av Norsk Bibliotekforening, Anette Kure, som lurer på hvordan statsråden har tenkt til å satse på folkebibliotekene for å styrke lesekompetansen her til lands, især gjennom Leseløftet fra 2010 til 2014”
Anniken Huitfeldt: «Leseløftet satser vi først og fremst på gjennom at vi har opprettet en ny ordning som heter «Den kulturelle nistepakka». Nå har vi fått «Den kulturelle skolesekken», det innebærer blant annet mange forfatterbesøk på skoler slik at flere barn og ungdom får kulturopplevelser. Vi har fått «Den kulturelle spaserstokken» som er et kulturprogram for eldre mennesker, og nå får vi «Den kulturelle nistepakka», som er for folk i og utenfor arbeidslivet, hvor musikere, forfattere og andre skal oppsøke andre kulturinstitusjoner og arbeidsplasser ….

Oj … vet ikke helt hvor jeg skal begynne …

jf. pkt. 7.4.3. Nasjonalbiblioteket kan gjennom samarbeid med alle bibliotek og bruk av utviklingsmidlar stimulere biblioteka til å bli arenaer for kulturformidling, og samarbeide med det lokale arbeids- og næringslivet for å gi eit variert kulturtilbod. Mange bibliotek arbeider aktivt for å utvikle seg til å bli litteraturhus, gjennom å styrkje si verksemd med aktiv litteraturformidling, kultur- og kunsttilbod og arrangement for debatt

Reklamer