Jeg satt å leste boken «Debutantantologi 11 i 11 Aschehoug Barn og Ungdom presenterer 11 nye stemmer i 2011″ og kom til tittelen ”Hårene gråner når årene går” av Gasspedal Animert med Simen Hagerup …

Barnebokkritikk.no skriver følgende om teksten » Dagen går Hele 50 sider i denne samlingen er fylt av et ganske underlig bidrag med tittelen ”Hårene gråner når årene går” av Gasspedal Animert med Simen Hagerup. Her er hvert oppslag fylt av fem store bokstaver, E, G, A, R, D. De er vendt mot venstre på venstre side og mot høyre på venstre side av oppslaget. Fire av bokstavene er grovt grårastrert, den siste ytterst mot høyre er helt svart. På de første sidene er det D som er svart, på de neste A, deretter G, så E og til slutt R. På de siste sidene introduseres bokstaven Å i midten av oppslaget. På de siste oppslagene blir denne så svart. Det blir også G på venstre side av opplaget. Med en leseretning fra venstre til høyre dannes ordene: Dagen går. Eksperimentering med bokstaver og meningsdannelsen ved ulike plasseringer og betoninger av bokstavene på en flate kan ha noe for seg, men presentasjonsformen her, med billig papir, lite format er ikke særlig egnet.»

Vet ikke helt om de har fått med seg hele konseptet, kanskje .. kanskje ikke … men denne grafiske fremstillingen er kun en del av et større prosjekt … som kaller seg Gasspedal animert … «Gasspedal Animert er et møtested for litteratur og animert grafikk. Serien kombinerer kunstnerisk eksperiment med nettets distribusjonsmuligheter. Prosjektet ønsker å bidra til å gi digital litteratur fotfeste i Norge, og utfordre forfattere til å skrive for et annet medium enn boka. Poetry in motion!»