Får håpe at dette gjelder for all litteratur ….

Fra Kulturrådet: – Prøveprosjektet i 2012 går i hovedsak ut på at de 1000 eksemplarene som kjøpes inn av en tittel under denne ordningen, fordeles på 970 papirbøker og 30 e-bøker, og at Kulturrådet betaler samme pris for dette som det ville gjort om 1000 papirbøker hadde blitt kjøpt inn. Forfattervederlag og royaltyrefusjon til forlaget regnes også ut på samme måte som i dag. -Vi er i ferd med å inngå avtaler med seks-sju bibliotek eller sammenslutninger av bibliotek, som gjør at vi får testet ut e-bøkene ordentlig i løpet av 2012. Vi velger ut bibliotekene utfra forskjellige kriterier, og prøver blant annet å sørge for å spre dem mest mulig geografisk. Til sammen kan vi tilby e-bøker til ganske mange kommuner, forklarer Vestbø.

Fra Ryfylke biblioteket: – Ryfylkebiblioteket har valt det nyutvikla Micromarc3 og BS Weblån frå Bibliotekenes IT-senter AS. Felles biblioteksystem vert satt i drift før jul, medan dei som ønskjer å låne e-bøker, må venta til 1. mars neste år. I dag har dei seks biblioteka individuelle løysingar frå tre forskjellige leverandørar. For biblioteka er overgang til ei felles løysing ei svært lønnsam investering, og ein føresetnad for å få e-bøker integrert i biblioteka sine katalogar slik dei ønskjer.

Lånarar som i dag bruker biblioteka sine tenester på internett, vil etter omlegginga møte nye skjermbilete, men funksjonane vil stort sett vera dei same. For dei tilsette på biblioteka betyr overgang til felles biblioteksystem ekstra arbeid, men det er verdt innsatsen, meiner dei. Felles katalog og fagmiljø betyr mykje.
Den store gevinsten for lånarane kjem 1. mars neste år. Då kan Ryfylkebiblioteket endeleg tilby brukarane lån av e-bøker. Med unnatak av eit prosjekt i regi av Buskerud fylkesbibliotek er Ryfylkebiblioteket dei første i Noreg som kan tilby e-bøker til lånarane sine.

At det har tatt såpass lang tid å få dette tilbodet på plass, skuldast den norske bokbransjen sin skepsis til utlån av e-bøker frå bibliotek.

Reklamer