Folkebibliotekernes rolle er de seneste år ændret markant, og mange steder har de fået helt nye funktioner. Målet med modelprogrammet ”Det nye bibliotekskoncept” er at give innovative bud på, hvordan bibliotekets fysiske rammer kan udvikles, så de bedst muligt understøtter bibliotekernes nye rolle. Projektet komme med ideer til, hvordan man skaber biblioteksbyggeri, der fungerer som en dynamisk og integreret del af såvel det offentlige byrum som det omkringliggende lokalsamfund …

”Vi ser projektet som et vigtigt skridt på vej mod en udvikling af rammerne om det danske folkebibliotek, sådan at det også i fremtiden kan leve op til borgernes ændrede biblioteksbehov,” siger projektleder Marianne Kofod. Direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Jens Thorhauge, der står i spidsen for projektet, udtaler: ”Ændringerne i medielandskabet og borgernes daglige kulturforbrug udfordrer det klassiske folkebibliotek til nytænkning. Det fysiske rum skal tænkes og indrettes som et fleksibelt rum, der nemt kan tilpasses og forandres i takt med, at nye ønsker og behov opstår. Bibliotekerne skal være mere tilgængelige for flere borgere, og byplanlægningen og de arkitektoniske rammer er afgørende for udvikling af et biblioteksrum, der er indbydende, anvendeligt og i balance med det omgivende byrum”.