Helt siden jeg bodde i Lyngen har jeg vært fascinert av Zapffe …. Ja jeg har hele hans samlede …. Det er derfor meget spesielt å ta eksamen i morgen i et fag han på sin sedvanlige måte satte et varig preg på:

Da Peter Wessel Zapffe gikk opp til juridisk embetseksamen 1923, besvarte han en av oppgavene på rim. Besvarelsen, som senere ble trykt i Morgenbladet, ble belønnet med laud, men eksamenen i sin helhet klarte han ikke. Ved neste korsvei, året etter, ble resultatet haud.

……

Det finnes et bilde av ham der han klatrer på utsiden av fasaden på universitetet i Oslo  jeg kunne levende forestille meg det da jeg gikk forbi i dag ….

Reklamer