NRK.no kan vi i dag lese om – Vi vil gjøre hele verdens kulturarv tilgjengelig, helt gratis, for alle i hele verden, sier Robert Darnton, som er sjef ved universitetsbiblioteket på Harvard til Sveriges Radio.

Det er Harvard -universitetet i USA som står bak planene om det verdensomspennende biblioteket. På sikt er det meningen er at folk over hele kloden skal få fri tilgang til verdens bøker, på Internett.

Samtidig kan vi lese om en fars erfaring med e-boka Read Me an E-Book Story? Can kids’ books on a tablet beat the real thing? A father of two takes a reading test

Bibliotekkrisen så vi den ikke komme?

Reklamer