Der er milliarder af kroner at hente ved at lære ordblinde at læse, så de kan få godt fat på arbejdsmarkedet. Men forældede pædagogiske vejledninger, der opfatter læsning som ren teknik, spænder ben. Hvis undervisningen i stedet tager udgangspunkt i den enkeltes livsverden, kan selv den mest ordblinde lære at læse Kierkegaard

Det er både godt for den ordblinde, samfundsøkonomien og for statskassens provenu. Så hvorfor i al verden lader vi vores ordblinde medborgere i stikken? Svaret er enkelt: Fordi tonen i den blå uddannelsespolitik i de sidste 10 år har været: Så tag jer da sammen! Ordblinde skal lige som alle andre tage ansvar for egen læring og se at komme i gang med at terpe regler, grammatik — så de kan bestå de samme prøver som alle andre. les mer i Information.dk