Fra bok & samfunn: –  «Nylig ble det offentliggjort at kulturminister Anniken Huitfeldt har bedt konsulentselskapene Oslo Economincs, Simonsen Advokatfirma og Oeconominca gjennomføre en utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler og mer spesifikk behovet for en eventuell boklov. I Klassekampen har redaktør i bransjebladet Bok og samfunn, Dag H. Nestegard og leder av Forfatterforeningen, Anne Oterholm ytret bekymring for at økonomer skulle utrede kulturpolitiske spørsmål»