Fra Sv.no: – Stadig flere lesesvake skoleelever får hjelp tidlig, men Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er ikke fornøyd og vil fortsette å styrke innsatsen.

Dagsavisen skrev i forrige uke at fire av fem lesesvake elever kan bli kvitt problemene sine hvis de får hjelp i løpet av de tre første skoleårene. Kristin Halvorsen mener tidlig innsats er nøkkel til å lykkes og vil forsterke innsatsen ytterligere for å hjelpe flere elever.

– Lesing og skriving er basisferdigheter både i skolen og arbeidslivet. Elever med lese- og skrivevansker må hjelpes tidlig før problemene vokser seg for store. Vi har innført kartleggingsprøver i skolen for å se problemene hos den enkelte tidligere, og vi har fulgt opp med ressurser til tidlig innsats, sier Halvorsen.

Gjennom stortingsmeldingen «Læring og fellesskap» har det rødgrønne flertallet sagt at fagmiljøer og skole skal samarbeide bedre. Det betyr at Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og statlig spesialpedagogiske kompetansesentre skal samarbeide tettere med skoler og kommuner.