Ny trend med politiske barnebøker på Stortinget, hele tre barnebøker er blitt behandlet. Jeg undrer meg om vi skal opplyse dem om alle de andre? Eller om de skal finne dem selv …. eller om de heller bør har et fokus på lesepolitikk – Leseløftet 2011 – 2014?

Krf stiller underlige spørsmål i Stortinget –  Hans Olav Syversen (KrF): Cappelen Damm ga i mai i år ut barneboken «Pappa er sjørøvar». Boken handler om Tuva som blir med pappa for å skaffe vann til Palestina. Israelerne i boken er dumme og brutale soldater, mens palestinerne er vennlige, som Tuvas venninne Lamia som en gang skal komme «hjem». Det er trist at en barnebok gir en slik ensidig beskrivelse av israelere i en tid der mobbing av jødiske barn er svært utbredt, jf. Oslo-skolens undersøkelse. Er dette en bok som er innkjøpt av staten?

Han kunne vel bare sett på Kulturrådets side, der står det …

Men Kulturministeren svarer okke som  ….  Anniken Huitfeldt: Den aktuelle boken er innkjøpt av Norsk kulturråd under innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge. Et vurderingsutvalg leser de påmeldte bøkene til ordningen. Vurderingsutvalget skal etter beste skjønn vurdere om en bok hører hjemme under ordningen når det gjelder litterær kvalitet og sjanger. Utvalget skal ikke ta stilling til tendens eller budskap i bøkene. Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur har ikke hatt noen merknader til den aktuelle bokens litterære kvaliteter.