Tatt i betrakning at vi har et Statlig leseløft … Gjennom stortingsmelding om bibliotek (St.meld. nr. 23 (2008-2009)) vedtok Stortinget å markere året 2010 som et Nasjonalt Leseår. Meldingen ble fulgt opp i statsbudsjettet hvor vi kunne lese at ”I 2010 foreslår regjeringen en budsjettmessig oppfølging av bibliotekmeldingen. Dette omfatter midler til gjennomføring av et leseår i 2010 som start på et leseløft i perioden fram mot 2014” For leseløftet 2011 har man valgt ut bibliotek og lesestimuleringstiltak for barn som satsningsfelt … forbauser det meg ikke at vi ikke markerer dysleksidagene i Norge ….

Dyslexidagarna 2011 – Man beräknar att minst 25% av Sveriges befolkning har läs- och skrivsvårigheter. Är du en av dem, känner du någon eller vill du kanske veta mer?

8-10 oktober är det Dyslexidagar på Stadsbiblioteket Göteborg med anledning av den Europeiska Dyslexiveckan 2011. På plats för att inviga dagarna finns ständigt aktuella författaren och skådespelaren Mia Skäringer. Mia delar bland annat med sig av sina erfarenheter som mamma till ett barn med särskilda behov. Arrangemangen under dagarna bjuder på något för såväl små och stora. Till exempel anordnas det pyssel och ordverkstad för de yngre besökarna.

För dig som är intresserad av ny teknik bjuder dagarna på många möjligheter att testa hjälpmedel som underlättar vid läs- och skrivsvårigheter. Välkommen att testa det senaste!