Tja i disse tider hvor biblioteksektoren skryter av hvor bråketet det er på biblioteket er jeg faktisk i tvil … hva jeg egentlig mener kan du finne ut her:

Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til høstens bibliotekmøte 8.-9. november i Kristiansand. Tema er Digital formidling og frist for påmelding er 20. oktober:

Vi får blant annet foredrag av Eirik Solheim fra NRKBeta. Han vil snakke om formidling av digitale tjenester. Deretter får Nina Furu ordet; hennes bidrag har tittel «Det trendy Facebook-biblioteket?!?» – om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler.

Andre møtedag belyses temaet digital formidling fra enda flere innfallsvinkler. Vi får besøk fra Hjørring bibliotek, Tone Lunden vil fortelle om Pallesgavebod.dk som er en digital formidlingstjeneste for barn.

Videre vil Ine Marit Torsvik Bertelsen snakke om hvordan det nye lesemønstret påvirker bibliotekbruken: Trenger jeg biblioteket