Leste på Dn.se om bibliotekseminar på bokmessen i Gøteborg, hvor man tar for seg rapporten «Nedläggning – hot eller möjlighet«.

För det första hävdar den att talet om ”biblioteksdöd” i landet är överdrivet. Många mindre bibliotek har lagts ned, men kommunerna satsar desto mer på andra alternativ, som ortens huvudbibliotek. Antalet utlåningsställen har faktiskt ökat.

Eller som en bibliotekarie och mässbesökare uttryckte saken: ”Förut hade kommunen fyra bibliotek med halvdålig service. Nu har vi ett med helbra. Och kommunen slipper tre dyra hyror.”

För det andra har invånarna generellt inte varit så intresserade av de bibliotek som lagts ned. Dessa har haft snåla öppettider, låg utlåning och få besök.