Fra SvD; – I en undersökning över barns medievanor ser jag att läsandet i vissa grupper har halverats på fem år. Med den utvecklingstakten finns det snart inga bokläsare. Gör det något? Går de i så fall miste om något? Går världen miste om något? Eller ersätter nya medier allt det som tidigare gjorde böcker viktiga och lockande? Det skriver läsambassadören och författaren Johan Unenge

Jeg tror endringene skjer mye raskere og at vi om kun kort tid ser at barn ikke leser bøker … noe jeg skrev om i min kronikk «Rosabloggere erstatter barneboken» i BT jan 2011.