Info fra Nasjonalbiblioteket: – I 2011 har det vært to utlysinger av prosjekt- og utviklingsmidler. I utlysingen med søknadsfrist 15. juni kom det inn 37 søknader med en samlet søknadssum på over 9 millioner. Det ble delt ut vel 4.8 millioner kroner til 16 søknader. Det ble lyst ut midler til prosjekt i både fag- og folkebiblioteksektoren innen disse områdene:
 
  • Samarbeid, partnerskap, modeller
  • Ny formidling
  • Leseløftet 2010-2014
  • Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Prosjektene fordeler seg på alle innsatsområdene,  og på tvers av dem, men med hovedvekt på samarbeid og partnerskap og Leseløftet .

Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling  NM i litteraturformidling 2012  240 000

Sølvberget KF Eventyrlørdag  50 000

Sogn og fjordane fylkesbibliotek  Fjordforfattarweb  124 000

Sølvberget KF Hele Rogaland leser 2011 300 000

Drammen bibliotek Spill for eldre  1 000 000

Universitets- og høgskolerådet Fra papir til digitalt pensum  170 000

Troms fylkesbibliotek Psykisk helse for barn og unge  450 000

Steinkjer kommune Minoritetskvinner blomstrer  100 000

Bergen Offentlige bibliotek Bergen leser  400 000

Storbybibliotekene v/ Kr.sand Leselyst og språk og IKT 300 000

Trondheim folkebibliotek Lesegnist – bok i praksis 175 000

Deichmanske bibliotek Aktive hyller  425 000

Deichmanske bibliotek Bokanbefalinger til brukerne 300 000

Kongsberg kommune KKP-biblioteket 300000

Bergen Offentlige bibliotek Kunsten å velge bok 64 000

NTNU Universitetsbiblioteket  A digital laboratory 460 000