Heksemonumentet i Vardø –  Det er den sveitiske arkitekten Peter Zumthor som står bak utformingen av selve hallen som inneholder tekstmontre over 90 mennesker som døde i forbindelse med hekseforfølgelsen. Selve kunstverket har en verdi på 30 millioner kroner og er laget av den fransk-amerikanske verdenskunstneren Louise Joséphine Bourgeois (1911-2010). Heksemonumentet i Vardø er det tredje og største minnestedet i Norge over rettslig forfulgte trollfolk. Vi har lignende monument på retterstedet Nordnes i Bergen og et på Andaneset i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. I tillegg finnes det bautaer over kjente hekser, slik som den av Lisbet Nypan på Leinstrand utenfor Trondheim.

Rune Blix Hagen skriver på Forskning.no: –  I en hundreårs periode fra slutten av 1500-tallet til slutten av 1600-tallet ble henimot 140 mennesker formelt anklaget for en eller annen form for ulovlig trolldomskunst i hele Finnmark. Over 90 mennesker ble funnet skyldig i alvorlig trolldomskriminalitet og fikk lovens strengeste straff; henrettelse på bålet.

Rundt halvparten av disse menneskene, de aller fleste vanlige norske kystkvinner, fikk sin dødsdom forkynt i selve Vardø. Heksejakten forløp i intervaller. Store kjedeprosessene med massehenrettelser fant sted i 1621, på 1650-tallet og vinteren 1662/63. Det er ikke tvil om at hele befolkningen ikke bare i Vardø, men i hele Øst-Finnmark kom i direkte eller indirekte berøring med heksehysteriet.