Jeg har ikke ord …. må bare nevne at ryktene sier noe annet ….

Forlaget Oktober melder at Karl Ove Knausgård (42) runder av «Min kamp»-serien i oktober.

Her er vaskeseddelen fra forlaget: I romanverket Min kamp utforsker Karl Ove Knausgård sitt eget liv, sine ambisjoner og svakheter, sin usikkerhet og tvil, sine relasjoner til venner og kjærester, kone og barn, mor og far. Det er et verk der livet beskrives i alle nyanser, fra de avgjørende øyeblikkene til hverdagslivets minste detaljer. Det er også et prosjekt der grensene mellom det private og det offentlige overskrides, ikke uten omkostninger for forfatteren selv og for menneskene som beskrives. I sjette og siste bok handler det om realiseringen av verket: om utgivelsen av de tidligere bindene og omstendighetene rundt, om litteraturen selv og dens forhold til virkeligheten.