Kan ikke si annet enn at dette var meget spennende …. Fra Norsk barnebokinstitutt kan man lese om «I forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi møttes forskere og kunstnere for å presentere sine prosjekter under tittelen Barnelitteraturens visuelle karakterpå bakgrunn av følgende problemstillinger:

  • Hvordan forholder samtidens barnelitteratur seg til den visuelle samtidskunsten?
  • Hva betyr ny teknologi og nye medier for samtidens barnelitteratur?
  • Hvordan kan barnelitteraturen og barnelitteraturforskningen styrke sin kunstneriske og vitenskapelige posisjon ved å utvikle teori i samspill med annen kunstnerisk forskning?

Les her hva de kom frem til