Andelen som leser bøker, har sunket noe siste år. Mest boklesing blant dem med høy utdanning.  Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn.  Men det vi ser er at dette mønsteret er i sterk endring og vil gi store utslag på 2011 statistikken.

Fra Norsk mediebarometer 2010 kan vi lese: –

24 prosent leste bøker på fritiden en gjennomsnittsdag i 2010. Dette er en nedgang fra 2009, da andelen var 27 prosent. I gjennomsnitt brukte vi 14 minutter på boklesing per dag, eller 58 minutter blant dem som leste bøker i løpet av en dag. Andelen boklesere sank noe i første halvdel av 1990-tallet, men har siden økt. Kvinner leser fremdeles bøker i betydelig større grad enn menn. Mens 19 prosent av mennene leser bok i løpet av en dag, er andelen 30 prosent blant kvinner. Kjønnsforskjellen gjelder alle aldersgrupper. I aldersgruppen 9-15 år er det for eksempel slik at 26 prosent av guttene har lest bok en gjennomsnittsdag, mens andelen er 36 prosent blant jentene.