Fra Danmark: –  Lille stigning i besøg på bibliotekerne i 2010

Folkebibliotekerne registrerede mere end 36 mio. fysiske besøg på bibliotekerne i 2010. Det høje niveau fra 2009 er dermed ikke alene fastholdt, der kan også konstateres en mindre stigning på cirka 100.000 i besøgstallet. Det bekræfter endnu en gang folkebibliotekernes status som et af de mest benyttede offentlige kulturtilbud i Danmark.

Bibliotekerne tilbyder flere arrangementer og andre aktiviteter end tidligere, hvilket er med til at skabe liv i de fysiske biblioteksrum. Det fremgår af styrelsens supplerende statistik, Biblioteksbarometeret, fra 2010.

26 mio. besøg på nettet

26,4 mio. besøg på folkebibliotekernes hjemmesider og bibliotek.dk i 2010 viser, at bibliotekerne også bliver flittigt benyttet på nettet. Stigningen er på 700.000 flere besøg i 2010 end i 2009.
Endvidere har bibliotekernes netbiblioteker, f.eks. Litteratursiden, Biblioteksvagten og Palles Gavebod samlet set haft mere end 3,5 mio. besøg i 2010.

Meget mere åbent

Fra 2010 er der som noget nyt indsamlet oplysninger om åbningstimer på de såkaldt ”åbne biblioteker”, dvs. biblioteker der holder åbent udover den betjente åbningstid. Den samlede åbningstid for de ”åbne biblioteker” udgør i 2010 3.202 ugentlige timer.
Den samlede åbningstid med betjening faldt med 3,7 % fra 2009 til 2010, men i alt lagt sammen med de åbne biblioteker har det samlede biblioteksvæsen haft åben 16.415 timer om ugen i 2010. En stigning i åbningstiden på 23 % på landsplan.

Større brug af de elektroniske ressourcer

Benyttelsen af de elektroniske ressourcer er vokset med over 50 % fra 2009-2010. Der blev således i 2009 downloadet 7.294.916 og det tal er vokset til 11.178.757
download i 2010. Denne stigning på 56 % i antal download skyldes igen i år en kraftig udvikling i brugen af Bibzoom, der således alene tegner sig for 83 % af stigningen i antallet af download.

Bøger fylder stadig mest

Igen i år udgør bøgerne med 81,7 % den dominerende del af bestanden og 67,5 % af de samlede udlånsaktiviteter. Musik udgør 12 % af de fysiske materialer og 11 % af udlånet. Film er den eneste fysiske materialetype hvor udlånet – 10 % – er meget højere end andelen af bestanden, som kun er på 2 %. Disse tal afspejler dog, at flere og flere udlån af musik og bøger foregår elektronisk frem for digitalt, jf. afsnittet om elektroniske ressourcer.

Stigning i fornyelser

Samlet set ligger udlån og fornyelser på det samme niveau som i 2009 og udgør nu mere end 76 mio. lån i alt. Antallet af fornyelser fortsætter med at stige og nu udgør over 39 % af de samlede udlånsaktiviteter samtidig med at antallet af førstegangslån udviser et mindre fald i forhold til 2009.

Flere servicepunkter

Antallet af betjeningssteder er i 2010 faldet med 3 % fra 499 i 2009 til 482 i 2010. Samtidig har flere biblioteker oprettet en ny brugerservice i form af de såkaldte servicepunkter, hvor lånerne kan hente og aflevere bøger i Brugsen, på posthuset og andre steder i nærområdet. I 2009 oprettede bibliotekerne således 32 nye servicepunkter, og i 2010 er antallet steget med 8 nye servicepunkter, til  i alt 40 servicepunkter, en stigning på hele 25 %.