Det nye biblioteket i Finland skal stå klart i 2017: – Nyt Centrumbibliotek med 5.000 besøgende hver dag! Det er visionen for den finske hovedstads nye flagskib på biblioteksfronten. Kommunen har i flere år haft som ønskemål at skabe et nyt stort bibliotek midt i Helsinki.  

Projektplanen er nu offentliggjort og bygningen, som placeres ved Tölöviken, forventes totalt set at blive på omkring 16.000 kvadratmeter heraf 10.000 til fremtidens bibliotek. Udgift: 69,9 millioner euro. Åbningen skal ske i 100-året for Finlands selvstændighed og er planlagt til juni 2017, hvis byrådet følger oplægget.
 
Mødeplads for læring og aktiviteter, noget for alle – er en anden målsætning. Biblioteket skal tilgodese behovene fra en varierende brugergruppe. Ved siden af udlånsvirksomheden vil man bl.a. tilbyde plads til selvstændigt arbejde, moderne studiemiljøer, stillerum til refleksion og læsning, et aktivitets- og medborgertorv til byens borgeres produktioner samt et familiebibliotek! Også for turister er der nye tilbud – ud over information om Finland og hovedstaden, kan man finde friske aviser, nyheder og rådgivning. Tuula Haatainen, viceborgmester, siger om projektet, “at biblioteket bliver en mødeplads og et sted, som borgerne kan bruge frit og i fællesskab. Biblioteket bliver et centrum for oplevelser og møder, hvor moderne teknik gør det lettere at tage nye ting til sig. Centrumbiblioteksprojektet er en vigtig fremtidsinvestering”, pointerer Haatainen.

Biblioteket bruker Rum för Barn – som inspirasjon under utformingen av biblioteket: – Expedition, discovery and mystery — room for children and youth Rum för Barn is a children’s library in Kulturhuset, Stockholm. But it is also an expedition, discovery and mystery. “Emma thought it was really exiting!” the mother of a little girl writes in her blog Där mitt hjärta bor after their visit on Tuesday in Rum för Barn. It is must be true as this “Mother Svea’s children’s room” includes all characteristics of a circus: curiosity, bold experiments, acrobatics, laughter from surprise as well as a feeling that something magical has just passed by and touched us.

“I have been following the Rum för Barn activities in Kulturhuset for several years now, and I have seen how popular it is. The first hint of its popularity was the number of baby prams lined outside the library, then the pile of shoes at the door, and the whirlwind of adults and children inside. At one point there was a traffic light at the library entrance; when the red light was on, the library was so full that no new visitors were allowed in!” shares Maija Berndtson, director of the Helsinki City Library, who has visited the library many times.

Reklamer