Sverige behöver ett ”Bibliotekslyft”

Att biblioteksbesöken minskar är inte ödesbestämt utan går att påverka genom att satsa de resurser som behövs för att ge invånarna de bibliotek de behöver och efterfrågar. Sverige behöver ett «bibliotekslyft». Satsa på en utbyggnad av skolbiblioteken, öka närheten till biblioteksservice, gärna genom en satsning på mobila lösningar, öka personaltätheten och förbättra öppettiderna, utveckla och skapa tillgång till fler elektroniska tjänster, utveckla e-bokutlåningen, ge resurser till fler tidnings- och tidskriftsprenumerationer och mer pengar till mer nya böcker i alla format. Det skriver Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Reklamer