Fra Lesesenteret: –  Det er stor forskjell mellom barnehager på hvor stor plass leseaktiviteter får i hverdagen. Her er 6 korte filmer som kan inspirere til større fokus på bøker og lesing.

Lesing må være en fast aktivitet, og ikke noe som hentes fram ”en regnværsdag”. Synlighet og tilgjengelighet gjør bøkene til en naturlig del av barnehagehverdagen.  Filmene er fra Lerdal barnehage i Oslo, en barnehage der bøker og leseaktiviteter står sentralt i barnehagens arbeid med språkstimulering.

Se filmene her:

Reklamer