Stikkord

L.And er ei and med vass-skrekk, og teksten er hans dagboksnotater. Dagboka gir oss som snikles i den eit innblikk i korleis han på ulike vis prøver å kurera seg sjølv. Han er noko nevrotisk – lagar lister og systemer, skriv små dikt, les sjølvhjelpsbøker. Dagboka er ein tekst som fra ende til annan er eit løkkeskrift-prosjekt, altså ei handskriven bok. Boka er på nynorsk.  Nå skal det seiast at L.And har fått litt hjelp til løkkeskrifta – men alle påfunna står han (truleg) sjølv for.

Fantastisk, ikkje les du også her

Reklamer