Leser med stor undring et debattinnlegg i Dagbladet i dag om barnelitteratur og priser  – «Hvorfor vinner ikke barnebøker Nordisk Råds litteraturpris  … Gi oss en barnebokpris» Denne samme gamle ytringen har vi nu hørt en god stund. Forny dere, og ikke minst hev kvaliteten i de bøkene som produseres!  

Ærligtalt er det ikke på tide at man innser at for å vinne en pris hvor«uppfyller höga litterära och konstnärliga krav» er kriteriet, sier det seg selv at barnelitteraturen ikke når opp. Før vi kan begynne å snakke om kvalitet i barnelitteraturen så må jo denne type litteratur produseres …  Det er forbausende få barnebøker i dag hvor jeg ville valgt å bruke begrepet kvalitetslitteratur.

Jeg vil også mene at det finnes nok av barnelitteraturpriser, det er ikke de ulike prisene som hever kvaliteten på de ulike bøkene som kommer ut. Vi har jo  f. eks Rasmus Løland stipendet som i år ble tildelt ja nettopp skribenten av debattinnlegget i Dagbladet … som hans egen organisasjon har tildelt ham.

Fra Aftenbladet: – Det er Norsk barne- og ungdomsforfattere (NBU) som peker ut vinneren. Her er juryens begrunnelse for tildelingen:  «Ingvaldsen er ein produktiv forfattar som meistrar humoren, men likevel ikkje går av vegen for å også ta opp meir vanskelege tema i bøkene sine. Han har god kontakt med sitt publikum og er ein forfattar som ein absolutt føler verkar i Rasmus Lølands ånd.»

Fokus burde heller være på at Kulturrådet er bekymret for innkjøpsordningene som står i fare grunnet det produseres for mange barne- og ungdomsbøker …

Reklamer