Jeg tror på sett å vis ikke at siste boken i min kamp kommer … men hvem vet …. Fra finske avisa: – «Till sommaren publicerar norrmannen Karl Ove Knausgård den sjätte och sista delen av sin uppmärksammade självbiografiska roman Min kamp. Han knyter ihop sviten med det verk titeln lånats av – Hitlers Min kamp.

Knausgård kallar själv Min kamp för ett etiskt-moraliskt-projekt där det etiska och moraliska handlar om vem som bestämmer var gränsen mellan det privata och offentliga går.  – Jag har aldrig försökt testa den gränsen, men jag har gjort det i praktiken. Jag har bara velat berätta om min far för att han är en så viktig del av mitt liv. Som författare måste jag ha rätt att berätta min historia, och i den historien ingår andra som en viktig del. Inget kan hindra mig från att berätta den historien! Om det blir en rättssak av det hela kan det mycket väl hända att rätten anser att jag inte har rätt att skriva som jag gör, och det menar jag att i så fall skulle vara väldigt problematiskt. Hade jag skrivit elakt om någon, eller ljugit om någon, hade det varit en annan sak. Men jag har skrivit om min far, och jag prövade att göra det så äkta och så sant som möjligt. Och jag tänker att sanningen inte kan vara farlig, den kan inte vara det!»