Tirsdag 12. april kl. 18.30 til 20 på Kulturhuset i Sola kommer Kunnskapsministeren for å snakke om blandt annet leseferdigheter til barn i barnehage. Gleder meg til å høre på henne.  

Leser i Aftenposten at » Regjeringen vil innføre språktesting av alle treåringer som går i barnehage «. Jeg vil mene at hvis man skal styrke leseferdighetene hos barn og unge i dag så kan man benytte seg av velprøvde metoder som har vist seg å gi gode resultater.

Fra min artikkel i Bok og bibliotek – Leseløftet 2011 – lesepolitikk med hovedfokus på barn

Lesesenterets barnehageprosjekt ”lesefrø”: ”Barna i prosjektbarnehagene har et signifikant bedre ordforråd enn barna fra kontrollkommunen, og dermed bedre enn det som er normalt for barn på deres alder”.

For å øke lesebevisstheten blant små barn, har vi i dag testet ut ulike leseprosjekter. Et prosjekt som har påvist lesefremmende resultater for barn i barnehagealder, er prosjektet LESEFRØ som Lesesenteret ved universitetet i Stavanger startet i 2008. Prosjektet tok utgangspunkt i at flere bibliotek etablert filialer i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Målet var at denne gruppen skal få best mulig utbytte av økt tilgang til bøker, faste leseaktiviteter og at gode leseopplevelser skal gi barna bedre ordforråd.

Hovedmålet med LESEFRØ var å øke språkstimuleringen for barnehagebarn ved hjelp av leseaktiviteter og leselyst. I prosjektet ble det lagt vekt på å lage rutiner som sikrer at alle barn blir lest for hver dag! Mange barn velger bort lesing, ofte fordi de ikke er språklig sterke i utgangspunktet. Systematikken i arbeidet som gjøres her er avgjørende for resultatene.

Lesesenteret har gjennom prosjektet LESEFRØ kommet til at leselyst er en av de viktigste faktorene med tanke på senere leseferdigheter, at lesing er en ypperlig språkstimuleringsaktivitet og ikke minst at utvikling av ordforråd gjennom høyt- og medlesing er aller viktigst når det gjelder den videre leseutviklingen.

Reklamer