I den svenske avisen DN.Se setter man nu søkelyset på lesing, skole og konsekvensene for samfunnet.

2 artikkel  «En förolämpning mot barnen. Så sänkte skolan kraven på läskunnighet»  av Maciej Zaremba i DN.se  

Högstadieelever som inte förstår vad de läser och lärare som sätter betyg för att behålla skolpengen. Hur hamnade vi här? Och varför är Skolverket den största motståndaren till idén om en skola som ska ge samma möjligheter åt alla? I dag fortsätter Maciej Zarembas uppmärksammade reportage om den svenska skolan efter kommunaliseringen.

Utrymningen måste ha gått hastigt till. Uppbrutna skåp i korridorerna, i rummen möbler som staplats på varandra. Här och var kartonger till hälften fyllda med skolböcker och diverse skräp. Ur en hög på golvet tar jag upp ett blått skrivhäfte. Det har tillhört Sahar i klass 8 D. Hon skriver om Gustav III:s längtan efter makt. Inlevelse, välformulerat, driven handstil … Det känns inte rätt att utan lov bläddra i dessa häften. Här finns också röda hjärtan och bekännelser: ”Sahar älskar …”

1 artikkel: – «Så vandaliserade kommunen en skola» av Maciej Zaremba i DN.se

Eleverna flyr Tolvåkerskolan i Kävlinge, och det gör lärarna också. En klass har haft 52 lärare på två år. Föräldrarna kräver statlig tvångsförvaltning av kommunens skola. Vad har hänt? I dag inleder DN:s Maciej Zaremba sitt stora reportage om den svenska skolan, tjugo år efter kommunaliseringen. Det ser ut som ett flyktingläger. Ett tiotal baracker från ett uthyrningsföretag utslängda på en åker. En grusplan, några bänkar, en klätterställning i plast. Man måste komma nära för att tyda skylten: ”HC-education.” En skola, alltså. Men det första intrycket är inte helt fel. Elever som trängs där inne är en sorts flyktingar. De flesta från Tolvåkerskolan i Kävlinge kommun, en knapp kilometer härifrån.

Det är numera ingen ovanlig syn. Några hundra meter från den kommunala skolan ett provisoriskt bygge – eller kanske bara en skylt på en kontorsfasad. Studema, Lust och Lära. Trilobiten … Några trängs i provisorier, andra har flyttat in i övergivna skolpalats. I en industrilokal i Hjärup hittar man ”Skånska småstadens kulturskola”. Här är det lärarna som är flyktingar, får jag höra. Från Höjaskolan i Malmö.

Reklamer