Trender och tendenser – Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning ger en översikt med trender och statistik över den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen. De senaste åren har Sbi lyft fram skiftande trender i utgivningen:

Trender och tendenser i 2010 års utgivning – I flera svenska bilderböcker har vi noterat intressanta och tydliga blinkningar till 1950-talets svenska bilderboksestetik. En riktig nostalgitripp – för vuxna – är återlanseringen av Fib:s gyllene böcker från just 50-talet. Om man i bilderböckerna påverkats av 1950-talets design och estetik går man betydligt längre bakåt i tiden för inspiration till mellanåldersböckerna. Flera översättningar utspelar sig i eller lånar drag av den viktorianska eran, gärna med gotiska miljöer och karaktärer. Ungefär 75 % av samtliga titlar bland kapitelböckerna, svenska och översatta, är böcker som ingår i serier och där huvudpersonerna återkommer i minst två böcker, oftast i många, många fler. För de yngre läsarna dominerar läsa-själv-böckerna, medan böcker avsedda för högläsning tycks föra en tynande tillvaro. Det är en tydlig tendens. En annan tendens är att svåra ämnen och problem, som tidigare främst skildrades i ungdomsböcker, även skildras i böcker för allt yngre läsare. I ungdomslitteraturen skildras strategier kring överlevnad i en mycket oviss och skrämmande framtid. Flera pojkar i de svenska ungdomsböckerna är offer för ödet att bli bortvalda, olyckligt kära eller mobbade och inte sällan skildras de som känsliga och reflekterande. Bland faktaböckerna märks ämnen som berör självförverkligande och strategier för att bli en bättre och kanske lyckligare människa.

Les hele dokumentet ….