Gleder meg til morgen … KINOKINO inviterer til nytt frokostmøte med regionens kulturarbeidere tirsdag 5. april. Etter innspill fra deltakere på sist møte blir tema denne gang: Fremtiden – intellektuell eller kommersiell? 

Vi møtes kl 0900 til frokost og drøs. Kl. 0930 inviterer vi til drøfting av følgende påstand: Fremtiden ser i dag ut til å tilhøre de kommersielle kreftene i samfunnet. Kommersiell kultur og tenkning dominerer ikke bare mediene, men forsknings- og formidlingsinstitusjonene, institusjonene for kunst og kultur, bokhandlere og de frivillige organisasjonene, eller …….

Lena Hillestad, leder av Kulturforbundet og seksjonsleder ved Drammensbiblioteket innleder drøftingen.