Jeg kom med et forslag gjennom en artikkel på bok og bibliotek om et «Leseløftet 2011 – lesepolitikk med hovedfokus på barn» (nu lest av nesten 10 000). Forslaget er forankret i statlige papirer så det holder, men hva skjer …. ?

Nu har de i Sverige funnet ut viktigheten av å kunne lese, » Läsningen minskar, i synnerhet bland pojkar. Skolan har allt svårare att väcka barns läslust. Det oroar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som nu tillsätter en kommitté som ska analysera litteraturens ställning. Den tidigare riksbibliotekarien och riksarkivarien Tomas Lidman ska leda arbetet. I kommittén ingår även litteraturkritiker Annina Rabe och professor Martin Ingvar. I den senaste budgetpropositionen har regeringen avsatt 127 miljoner kronor per år som ska satsas på litteratur och läsbefrämjande åtgärder.

Reklamer