Det utspiller seg en kamp for barnebokforskningen i Danmark …. for noen av oss ikke spesielt overraskende …

«Børnelitteraturen har ikke nogen fremtrædende plads i litteraturforskningen i Danmark, og nu frygter flere forskere, lærere og skolebibliotekarer, at den forsvinder helt. »

Jeg tar opp temaet i min nye art som snart kommer på trykk.  Fagmiljøet utspiller seg selv, en maktforskyvning

Det finnes mye forskning vedrørende barnebokfeltet. Men for meg fremstår forskningen som så detaljorientert, hvor kompliserte analyser av enkeltverk er sentrale, at helhetsperspektivene for barnelitteraturen blir borte. Fagfeltet barnelitteratur har aldri utviklet en egen forskningsteori og bygger derfor sine forskningsresultater på teorier fra andre forskningsområder. Dette er uheldig av mange årsaker, men viktigst er at barnebokens grunnleggende teoretiske fundamentet, forklaringsevne og egenart ikke eksisterer.